Sheltox Blog
Eski blog

istanbulansiklopedik

İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve

Türkiye'nin en büyük kenti. Yüzölçümü 5.712 km2 olan İstanbul ili doğuda
Kocaeli, güneydeBursa ve


Marmara Denizi, batıda
Tekirdağ,
kuzeyde de
Karadeniz'le çevrilidir.
Marmara Denizindeki
Adalar yönetsel
bakımdan İstanbul'a bağlı ilçedir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanarak Karadeniz ile Marmara'yı birleştiren

İstanbul Boğazı, hem il topraklarını, hem de şehri
Asya yakası ve

Avrupa yakası olmak üzere ikiye böler. Batıda il sınırlarına
yaklaşan İstanbul metropoliten alanı, doğuda il sınırlanın aşarak yönetsel bakımdan
Kocaeli'ye
bağlı olan


Gebze'yi de içine alır.

İstanbul, tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan,
Türkiye'nin ve

Avrupa'nın en
kalabalık şehri.

Yaklaşık 12 milyonluk nüfusuyla dünyada kalabalık şehirlerinden biridir. 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle dünyada 34. sırada yer alır.


Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul,
41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur. İstanbul'un Avrupa'daki bölümüne Rumeli yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu yakası denir. Dünyada iki kıta üzerinde kurulu tek metropoldür. 40 ilçesi vardır.

Dünyanın en eski şehirlerinden olan İstanbul,
330 -

395 yılları arasında

Roma İmparatorluğu,


395 -
1204 ile

1261 -

1453 yılları arasında

Bizans İmparatorluğu,1204 -

1261 arasında

Latin
İmparatorluğu ve son olarak
1454 -

1922 yılları arasında

Osmanlı İmparatorluğu'na

başkentlik
yapmıştır.